ИНТЕРНЕТ

 

 

ВИСОКОСКОРОСТЕН ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ

само за 6 лв. / месец

HomeLan 30 Academy

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ СЕГА И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ 

 ВИСОКОСКОРОСТЕН ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ 

САМО ЗА СТУДЕНТИ


 

За да се възползвате от тази услуга е необходимо да сте студент без прекъснати студентски права, заплатил таксата си за обучение за текущия семестър и да сключите безсрочен договор за услугата "Високоскоростен интернет". При сключване на договора студентът трябва да представи семестриално заверена студентска книжка и лична карта. Може да бъде изискано да се направи копие на семестриалната заверка и на личната карта.

При сключване на договора заплащате:

• Инсталационна такса в размер на 20лв. с ДДС

• Месечната такса за текущия месец в размер на 20лв. с ДДС.

• Месечната такса за следващия месец в размер на 20лв. с ДДС. / Редовната месечна такса, дължима от следващият месец е в размер на 20лв. с ДДС /

ИНТЕРНЕТ СКОРОСТИ:

Тарифен план BG / International
download
BG / International
upload
Net 30Mbps 30Mbps неограничен / 18Mbps