ТЕЛЕВИЗИЯ

 

ЦИФРОВ ПРИЕМНИК

Следвайки настоящата инструкция, Вие можете да настроите кабелния приемник за приемане на цифрови канали

1.Избирате Menu
2.След това Channel search->OK .
3.Появява се мену с параметри, които попълвате по следния начин:
Frequency – 434Mhz
Symbol rate – 6875
Modulation - QAM 128
Network search - ON
Start Scanning – OK (тук започва търсенето на канали)
4.След приключване на търсенето, натискате Menu и след това ОК.
5.Излизате от менюто и приемника е настроен и готов за ползване


Телефони за допълнителна информация:
гр. Варна: 052/960100
гр. Балчик: 0579/96000