ТЕЛЕВИЗИЯ

 

РОДИТЕЛСКИ КЛЮЧ

Следвайки настоящата инструкция, Вие можете да заключите определени от Вас канали, с неподходящо за деца или други съдържание.

1.Влизате в менюто с натискане на бутона MENU.
2.Избирате System Setup и с бутона ОК, влизате в подменюто.
3.От там избирате Locked. Chan.pass. с бутон ОК .
4.Показва се прозорец в който въвеждате 4 цифрен ПИН код. (в случая е 0000), чрез натискане на бутон ОК
5.След това въвеждате новия ПИН код, например 1111. След въвеждането, потвърждавате още веднъж новия код.
6.Продължавате с натискане на бутон MENU и избирате Service List Editor.
7.В ляво е списъка с всички канали. Избирате желания канал, със стрелките нагоре ↑ / надолу↓
8.След като изберете канала, натискате бутона RECALL и въвеждате ПИН код 1234, с който активирате заключването на канала. Това може да направите с няколко канала.
9.След като приключите, натискате бутона MENU и с бутона ОК запазвате направените промени.
10.С бутона EXIT излизате от менюто.
11. За да активирате заключения канал, ползвате ПИН кода от т.5


Телефони за допълнителна информация:
гр. Варна: 052/960100
гр. Балчик: 0579/96000