ИНТЕРНЕТ

 

 

МАН ДОСТЪП

Херос Нетуърк разполага с надеждна оптична преносна среда (MAN – Metropolitan Area Network), покриваща територията на град Варна. Тя дава възможност за пренос на глас, данни и видео със скорости до 1.0 Gbps. Услугата е подходяща за компании, нуждаещи се от големи капацитети и високо ниво на сигурност за преноса на данни.