ИНТЕРНЕТ

 

 

ПРЕНОС НА ДАННИ

Услугата пренос на данни включва изграждане на градски и междуградски мрежи за нуждите на клиентите и се предоставя чрез собствени или наети оптични трасета. Това позволява свързване на отдалечени географски обекти на един клиент в рамките на едно населено място или в рамките на страната в Ethernet мрежа. Ползва се от клиенти, които имат нужда от обмен на данни в реално време.