ИНТЕРНЕТ

 

 

ВЛАКНА ПОД НАЕМ

Херос Нетуърк предоставя възможност да наемете оптично влакно от подземната ни оптична инфраструктура в град Варна. Услугата е подходяща за компаниите, които желаят сами да организират преноса си и да имат по-голям контрол върху преносната среда.