ИНТЕРНЕТ

 

 

ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП

Херос Нет предоставя на Бизнес Клиентите възможността да ползват високоскоростен и гарантиран достъп до Интернет.

Защо нашите клиенти ни предпочитат

·         Интернет капацитетът достига до клиента по собствена оптична преносна среда

·         Оптичните трасета са изцяло подземни, положени в регламентирана и защитена канална мрежа

·         100 % гарантиран, симетричен капацитет

·         99,9 % непрекъсваемост на интернет свързаността

·         Загуба на пакети < 1 %

·         7/24/365 техническа поддръжка

·         Възможност за избор на скорост спрямо конкретните нужди