Сервиз

СОФТУЕР ПО ПОРЪЧКА

СОФТУЕР

MedicOrganizer Софтуер за организиране на дейността на денталните лекари. Работи се локално/през интернет. За един лекар + сестра, както и за много кабинети с регистратура.
 BGDoc.com Фактуриране. Многофирмена, разпределени офиси, многопотребителска система за издаване на фактури през интернет.
 Moxes Content Management system, PHP. Изработка на уеб страници.
 CMPanel Content Management system, Perl. Изработка на уеб страници.
 SMSMoxes Система за разпращане на SMS съобщения до българските оператори. Справки за изпратени/получени съобщения. Интерфейс и API за връзка от външни програми.