ИНТЕРНЕТ

 

 

ДЕЙНОСТ

Херос Нет изгражда и поддържа високо надеждни професионални мрежи за нуждите на своите клиенти на територията на градовете Варна и Балчик. Със своя дългогодишен опит компанията проектира, инсталира и осигурява безжични и оптични трасета за пренос на данни и интернет. Извършва техническа подръжка и проектира специфични клиентски решения за нуждите на своите клиенти.

Компанията се фокусира в предоставяне на гъвкави и ефективни решения, които са проектирани за специфичните нужди на своите клиенти - бизнес абонати,индивидуални клиенти. Балансирано отношение между качество и цена,техническо съдействие и консултации.

Изградената градска мрежа на компанията в гр. Варна и по специално 10 Гб-ят оптичен бекбон дава възможност на всеки един градски оператор или LAN мрежа да се включи и да обменя локален трафик, като по такъв начин предоставя на своите клиенти високоскоростни услуги.