ПАКЕТИ

 

 

ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ И 56Mbps ИНТЕРНЕТ

с 2 безплатни месеца

ИНТЕРФЕЙСИ

Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства към мрежите на “ХЕРОС НЕТУЪРК – ВАРНА“ ЕООД, "ХЕРОС КЕЙБЪЛ – ВАРНА“ ЕООД, “ХЕРОС НЕТУЪРК – БАЛЧИК“ ЕООД и "ХЕРОС КЕЙБЪЛ – БАЛЧИК“ ЕООД


1.Въведение

Tози документ изпълнява Директива 99/5/EC Radio Equipment and

Telecommunications Terminal Equipment Directive 99/5/EC (R&TTE Directive) и

изискванията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за публикуването на публичния интерфейс на мрежите на Херос Нетуърк - Варна ЕООД, Херос Кейбъл - Варна ЕООД, Херос Нетуърк - Балчик ЕООД и Херос Кейбъл – Балчик ЕООД.1.1 Обхват

Съгласно S.I. 240/2001(1) и EG 201 730-1 за Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE), операторите на обществени електронни съобщителни мрежи и услуги се задължават да публикуват точни и достатъчни техническите изисквания за интерфейсите за свързване на устройствата към техните мрежи, преди да направят обществено достъпни предлаганите от тях услуги.

За да се изпълни това задължение,този документ съдържа необходимата информация относно спецификациите на мрежовите интерфейси и наличните услуги в мрежите на Херос Нетуърк - Варна ЕООД, Херос Кейбъл - Варна ЕООД, Херос Нетуърк - Балчик ЕООД и Херос Кейбъл - Балчик ЕООД.1.2 Позоваване

 (1) Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council of 9th March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity;

(2) IEEE 802.3: Telecommunications and information exchange between systems

–Local and metropolitan area networks;

(3) ISO 8877: Telecommunications and information exchange between systems

-Interface connector and contact assignments for ISDN Basic Access Interface located at reference points S and T;

(4) CENELEC Report/ETSI Guide:R0BT-002/EG 201 212-Electrical Safety:

Classification of interfaces for equipment to be connected to Telecommunications Networks;

(5) ETSI ES 201 488: Access and Terminals (AT); Data Over Cable Systems;

(6) ETSI ES 202 488: Access and Terminals (AT); Second Generation Transmission systems for Interactive Cable Television Services-IP Cable Modems;

(7) EN 300 429-Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for cable systems;

(8) ETSI ES 200 800-Digital Video Broadcasting (DVB); DVB interaction channel for Cable TV distribution systems (CATV);

(9) IEC 60169-24: Radio-frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 # cable distribution systems (Type F);

(10) IEC 60169-2: Coaxial unmatched connector;

(11) EN 50083-7: Системи кабелни разпределителни за радио и телеви-зионни сигнали. Част 7: Изисквания към системата;

(12) EN 300 339: Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM).Обща електромагнитна съвместимост (EMC) за радиокомуникационни съоръжения;

(13) EN 60065: Звукова, видео-и подобна електронна апаратура. Изисквания за безопастност.


1.3 Използвани съкращения


UTP-Unshielded twisted pair

QAM-Quadrature amplitude modulation

QPSK-Quadrature Phase Shift Keying

FEC-Forward error correction

DVB-C-Digital Video Broadcasting-Cable

MPEG -Moving Picture Experts Group

RF -Radio Frequency (Радио честота)

PAL -Phase Alternation Line (Сиситема за цветна телевизия)

AM-VSB-Amplitude Modulation and Vestigial Side Band (Амплитудна

модулация с частично подтискане на страничната лента)


2. Описание

 2.1. Ethernet интерфейс за достъп до IP базирани услуги, предоставяни в мрежите на Херос Нетуърк - Варна ЕООД и Херос Нетуърк – Балчик ЕООД.

Ethernet интерфейсът покрива група мрежови приложения, която се основава на стандартизирания мрежов стандарт, дефиниран в IEEE 802.3 и публикуван от Institute of Еlectronic and Engineers.

В качеството си на NTP (Network Termination Point), този интерфейс се използва за свързване на клиентското устройство, чрез което крайният потребител получава достъп до всички IP базирани услуги предоставяни в мрежите на Херос Нетуърк - Варна ЕООД и Херос Нетуърк – Балчик ЕООД.

Интерфейсът за връзка се осъществява посредством конектор RJ45, в съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-B.

Нормалните работни напрежения при използването на Ethernet интерфейса са дефинирани в IEEE 802.3. Интерфейсът се класифицира като “unexposed” в съответствие с дефинициите представени в “CENELEC Report/ETSI Guide ROBT-002/EG 201 212” R0BT-002/EG 201 212”.


2.2. Интерфейс за достъп до телевизионните услуги чрез оптично-коаксиалните кабелни мрежи на Херос Кейбъл - Варна ЕООД и Херос Кейбъл – Балчик ЕООД.

2.2.1 Параметри на клиенското устройство за приемане на аналогова телевизия

-RF конектор 75Ω , IEC 169-2, Female

-Честотен обхват (MHz) 47 –862

-Входно ниво (dBμV) 57–77

-Демодулация AM -VSB–TV

-Телевизионен стандарт B, G, D, K; система PAL


2.2.2. Параметри на клиенското устройство за приемане на цифрова телевизия

-DVB-C стандарт

-RF конектор 75Ω, IEC 169-2, Female

-Честотен обхват (MHz) 47–862

-Честотна лента (MHz) 8

-Входно ниво (dBμV) 46–86

-Mодулация QAM 64, 128, 256

-Скорост на символите (Ks/s) 6875

-Входен интерфейс Single or Multi Transport Stream (TS)

-Корекция на грешките (FEC) none

Достъпът до цифровите телевизионни услуги предоставяни в мрежите на Херос Кейбъл - Варна ЕООД и Херос Кейбъл – Балчик ЕООД се осъществява с помощта на стандарта за цифрова телевизия върху кабел -DVB-C, с предаване на MPEG-2 и MPEG-4 цифрови видео/аудио потоци, използвайки QAM модулация и кодиране на каналите. Физическото свързване към коаксиалната мрежа се осъществява с помощта на конектор тип IEC 169-2 Male и коаксиален кабел RG-6/U.

3. Безопастност

Всички крайни устройства, включени към мрежите на Херос Нетуърк - Варна ЕООД, Херос Кейбъл - Варна ЕООД, Херос Нетуърк - Балчик ЕООД и Херос Кейбъл - Балчик ЕООД трябва да са в изправно техническо състояние и да отговарят на изискванията за безопастност съгласно европейския стандарт EN 60065.

4. Електромагнитна съвместимост

Всички крайни устройства, включени към мрежите на Херос Нетуърк - Варна ЕООД, Херос Кейбъл - Варна ЕООД, Херос Нетуърк - Балчик ЕООД и Херос Кейбъл - Балчик ЕООД трябва да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост съгласно европейския стандарт EN 300 339.

 

последна актуализация: 19.11.2023г.