ПАКЕТИ

 

 

ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ И 56Mbps ИНТЕРНЕТ

с 2 безплатни месеца

КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

Параметри за качество на предоставяните услуги

Мрежа / услуга

Параметър

Измерване

Мерна
единица

Стандартизационен 
документ

Фиксирана
Достъп до интернет

Време за първоначално свързване към мрежата:
Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките.

3

дни

ETSI EG 202 057-1

Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента,

100

%

 

а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата

---

дни

 

Фиксирана
Мобилна

Дял на проблемите, свързани с процедури за преносимост на номера**

N.A.

%

ETSI EG 202 057-1

Фиксирана

Процент повреди на абонатната линия:
Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии

N.A.

%

ETSI EG 202 057-1

Фиксирана

Време за отстраняване на повреди: 
Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии.

2

часове

ETSI EG 202 057-1

Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента.

N.A.

%

 

Фиксирана
Мобилна

Време за отговор при услуги от оператор: 
Средно време за отговор.

N.A.

секунди

ETSI EG 202 057-1

Процент на отговорените повиквания в рамките 20 сек.

N.A.

%

 

Фиксирана
Мобилна

Време за отговор при услуги за справка в телефонен указател:
Средно време за отговор.

N.A.

секунди

ETSI EG 202 057-1

Процент на повиквания, на които е отговорено в рамките на 20 сек.

N.A.

%

 

Фиксирана
Мобилна
Достъп до интернет

Процент на жалбите относно коректност на сметките: 
Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки.

0

%

ETSI EG 202 057-1

Фиксирана
Мобилна

Процент на неуспешни повиквания: 
За национални повиквания.

N.A.

%

ETSI EG 202 057-2

За международни повиквания.

N.A.

%

 

Фиксирана
Мобилна

Време за установяване на връзка: 
Средното време при национално избиране.

N.A.

секунди

ETSI EG 202 057-2

Средното време при международно избиране.

N.A.

секунди

 

Фиксирана
Мобилна

Качество на разговорната връзка:
Фактор за оценка на преноса на глас - R (R фактор), съгласно ITU-T Rec. G.109.

N.A.

секунди

ETSI EG 202 057-2

Мобилна

Коефициент на неуспешни повиквания: 
Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания за определен период.

N.A.

%

ETSI EG 202 057-3

Мобилна

Коефициент на пропаднали повиквания: 
Отношение на броя на пропадналите или прекъснати разговорни връзки, след успешното им изграждане, поради проблеми в мрежата към общия брой изградени връзки за определен период.

N.A.

%

ETSI EG 202 057-3

Достъп до интернет

Постигната скорост на предаване на данни: 
Максимална постигната скорост на предаване на данни.

91650

kbit/s

ETSI EG 202 057-4

Минимална постигната скорост на предаване на данни.

18250

kbit/s

 

Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни.

35850

kbit/s

 

Достъп до интернет

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни: 
Процент на неуспешните опити за предаване на данни.

0.02

%

ETSI EG 202 057-4

Достъп до интернет

Закъснение при предаване на данни (еднопосочно):

 

 

ETSI EG 202 057-4

Средна стойност на закъснението при предаване на данни.

< 15

ms

 

Стандартно отклонение на закъснението.

< 5

ms

 

N.A. - Неприложимо.