ИНТЕРНЕТ

 

 

ВИСОКОСКОРОСТЕН ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ

само за 6 лв. / месец

КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

Параметри за качество на предоставяните услуги
Мрежа / услуга Параметър Измерване Мерна единица Стандартизационен документ

Фиксирана

Достъп до интернет

Време за първоначално свързване към Мрежата Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките 3 календарни дни ETSI EG 202 057-1
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента,  100%
а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата 0

Фиксирана

Достъп до интернет

Процент на жалбите относно коректност на Сметките Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки 0% ETSI EG 202 057-1
Достъп до Интернет Постигната скорост на предаване на данни Максимална постигната скорост на предаване на данни 91650 kbit/s ETSI EG 202 057-1
Минимална постигната скорост на предаване на данни 18250 kbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни 35850 kbit/s
Достъп до Интернет Коефициент на неуспешните опити за предаване на Данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0.02% ETSI EG 202 057-1
Достъп до Интернет Закъснение при предаване на Данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на Данни < 15 ms ETSI EG 202 057-1
Стандартно отклонение на закъснението < 5 ms ETSI EG 202 057-1