Сервиз

СОФТУЕР ПО ПОРЪЧКА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 1992 година започнахме разработването на строго специализирани софтуерни продукти по конкретни задания за напълно завършено едностранно счетоводство и управление на малка фирма, софтуерни проекти свързани с контрол и управление при производството на електронни продукти. По-късно гамата беше разширена със софтуер за управление на стоки и парични потоци между изнесени обекти. След това работихме в областта на оптимизиране на процеси от управлението и производството (печатница, интернет доставчик, мебелно производството, онлайн магазин). Имаме разработени комплексни системи обвързани с производство на специфичен хардуер (контрол на достъп, СОД, управление на производствени процеси).

От 2001-ва година насам, започнахме работа по най-големия проект – софтуерен продукт за автоматизиране на всички дейности на най-голямата туристическа агенция в България, част от най-големия туристически концерн в света TUI Travel PLC. Развитието на системата продължава и в момента.

Всички продукти са изпълнени по специални изисквания поръчителя.

Създаваме WEB базиран софтуер, работещ на локален, или централен линукс сървър. Работните станции могат да бъдат компютри с произволна операционна система, имащи браузър и достъп до мрежа (интернет). Софтуерът се инсталира само на сървъра, което позволява лесната подмяна на дефектирала работна станция с нова, както и подмяна с по-нова версия без допълнителна работа по работните места и без прекъсване на работата. Цената не се определя от брой работни места, понеже правата върху продукта и сорс кода остават за възложителя.

При всички решения залагаме на принципа, да не се налага закупуването на допълнителни лицензни продукти ( софтуер, операционни системи ), което  обикновено намалява цената в пъти. Използваме изключително продукти с GPL (отворен код) лиценз. Също така техниката, закупена до момента продължава да се използва пълноценно.

Технологията, която използваме обикновено, е LAMP. В практиката, това означава, че системата работи с години без да се рестартира, "забива" или да се полагат грижи за нея. Актуализация на версията/добавяне на нова функционалност не прекъсва нормалната работа с нея.

Извършваме дейности в областта на:

  • ИТ Мениджмънт (мрежова инфраструктура, компютърни системи и решения, интернет, телекомуникации, VoIP)

  • Поддръжка (компютърни системи, софтуер, мрежово оборудване)

  • Доставка на интернет и пренос, VPN