Сервиз

СОФТУЕР ПО ПОРЪЧКА

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 

Изграждан| Ремонт | Поддръжка
Сателитна телевизия и Интернет
Кабелна телевизия
ЦИФРОВА / АНАЛОГОВА
Интернет мрежи и wi-fi точки за достъп
Оптични мрежи и пренос на данни
Телефонни мрежи и централи
Гласова евакуационна система
Пожароизвестяване
Видеонаблюдение
Сигнално охранителна система
Озвучителна система
Аудио / Видео конферетни системи
Контрол на достъпа и раб.време
Ел.инсталаци

Изграждане | Ремонт | Поддръжка

Сателитна телевизия и Интернет

Кабелна телевизия - цифрова / аналогова

Интернет мрежи и wi-fi точки за достъп

Оптични мрежи и пренос на данни

Телефонни мрежи и централи

Гласова евакуационна система

Паник SOS система

Пожароизвестяване

Видеонаблюдение

Сигнално охранителна система

Озвучителна система

Аудио / Видео конферетни системи

Контрол на достъпа и раб.време

Ел.инсталации

Софтуер